מחירון מנויים חודשיים – סטודיו לפילאטיס מכשירים

שיעורי טריו (3 מתאמנים בשיעור)

שיעור בודד: 100 ₪

שיעורים בשבועעלות חודשית
1427 ₪
2765 ₪
31,137 ₪

שיעורים סמי פרטיים (2 מתאמנים בשיעור)
שיעור בודד: 170 ₪

שיעורים בחודש (קלנדרי)עלות חודשית
4620 ₪
91,300 ₪
131,794 ₪

אז… איזה מנוי מתאים לך?

תירגול פילאטיס מכשירים